informații clienți

Politica de prelucrare a datelor personale (GDPR)

Conform cerințelor Regulamentului nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directive 95/46/CE, Web-Guru S.R.L., cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, Kőrösi Csoma Sándor, nr. 2, jud. Harghita, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.


Operator: 
WEB-GURU S.R.L. cu sediul social în Miercurea Ciuc, str. Kőrösi Csoma Sándor, nr. 2, jud. Harghita, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J19/30/2014, C.U.I. RO32711591, reprezentată prin Ghiță Mihai-Bogdan – administrator.


A. Categoriile de date prelucrate în caz de comandă fără înregistrare pe pagina web www.maxmed.ro:
• nume și prenume (obligatoriu)
• CNP (opțional)
• adresa de email (obligatoriu)
• număr de telefon (obligatoriu)
• adresa de facturare (obligatoriu) – stradă, nr., localitate, județ, țara
• adresa de livrare (obligatoriu) – stradă, nr., localitate, județ, țara
• în caz de comandă cu plata cu cardul – datele prelucrate de terța parte (payu, euplatesc, ccbill, paypal)


B. Categoriile de date prelucrate în caz de comandă după înregistrare pe pagina web www.maxmed.ro:
• pentru înregistrare pe site se cer următoarele date:
• nume și prenume (obligatoriu)
• adresa de email (obligatoriu)
• CNP (opțional)
• data nașterii (opțional)
• parolă (obligatoriu)
• pentru înregistrare prin Facebook:
• prin Facebook ni se transmit numele și adresa de email


În cazul înregistrării prin contul Dvs. Facebook, puteți consulta politicile de confidențialitate Facebook. Colectăm și prelucrăm anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării paginii noastre web, pentru a vă ușura procesul de comandă al produselor comercializate de noi.


Scopul colectării datelor este:
• informarea utilizatorilor / clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe maxmed.ro,
• informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor (preluare comenzi, expediere, facturare, soluționarea anulărilor sau problemelor referitoare la comandă, returnarea produselor, rambursarea contravalorii produselor),
• în vederea executării unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înaintea încheierii unui contract,
• marketing și publicitate (doar în cazul persoanelor care acceptă acest lucru în mod expres și neechivoc);
• în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine lui Web-Guru S.R.L., în calitate de operator.
Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru a procesa și livra comenzile Dvs. Refuzul dvs. determină imposibilitatea de livrare.


Prelucrarea datelor personale în scop de marketing se va face doar după bifarea căsuței corespunzătoare de către Dvs. “SUNT DE ACORD/ACCEPT” sau “NU SUNT DE ACORD/NU ACCEPT” prelucrarea datelor și primirea newsletter-elor și a ofertelor personalizate. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.


Durata prelucrării:
Ca principiu, Web-Guru S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina Web-Guru S.R.L .(de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite. 


În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont, Web-Guru S.R.L. va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. 


În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate mai jos. În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Web-Guru S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Web-Guru S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.


Măsuri tehnice și organizatorice de securitate:
– Datele sunt păstrate electronic, în formă criptată AES, în baza de date MySQL
– Se asigurară numai acces autorizat la date, se verifică corectitudinea datelor și recuperarea datelor în caz că apar probleme
– Actele în format hârtie sunt arhivate conform prevederilor legale în vigoare
– Sediul este protejat cu alarme sau camere video;
– Controlul accesului în sediu/punctele de lucru și supravegherea vizitatorilor;
– Ținerea în siguranță a echipamentelor IT, în special a dispozitivelor mobile (laptopuri, tablete și telefoane mobile);
– Sistemele care prelucrează date personale sunt sigure;
– Site-urile proprii și a alte servicii online sau aplicații sunt sigure, se interzice descărcarea de programe neautorizate;
– Pregătirea adecvată a salariaților
– În cazul încălcării securității datelor, precum și în cazul oricărui incident care are ca efect încălcarea securității datelor, operatorul va notifica autoritatea pentru protecția datelor în termen de 72 ore, precum și persoana vizată în cel mai scurt timp.


Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: împuternicitul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal din cadrul Web-Guru S.R.L., respectiv operatorul de vânzări prin telefon și departamentul de logistică, societatea de curierat rapid, care asigură livrarea comenzilor și autoritățile fiscale. Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.


Datele dvs. vor fi păstrate cât timp aveți cont pe pagina noastră de web. Unele informații vor fi păstrate și ulterior închiderii contului, în situația în care legislația ne impune.

Drepturile Dvs.

Conform Regulamentului 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:
• dreptul la informare; 
• dreptul de acces la date; 
• dreptul la rectificare;
• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”); 
• dreptul la restricționarea prelucrării; 
• dreptul la portabilitatea datelor;
• dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;


Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebare referitoare la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la responsabilul pentru protecția datelor (DPO) numit la nivelul S.C. Web-Guru S.R.L. adresa de corespondență în Miercurea Ciuc, str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 2, județul Harghita sau la adresa de email dpo@maxmed.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.


Puteți de asemenea să contactați autoritatea de supraveghere:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
+40.318.059.211
+40.318.059.212
www.dataprotection.ro


Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

© Toate drepturile rezervate 2012 – 2023 | HemoMed® este o marcă înregistrată.